Din markentrepenör
   

Företaget

Maskiner

Gamla maskiner

Projekt

Prislista

Kontakt

Obelix

Bilar

Länkar

Hem


FÖRETAGSPRESENTATION

Markarbetarna i Jönåker AB bildades 2000 som en avknoppning från Mark- och Husservice i Nyk. AB. Markarbetarna är ett mindre företag som utför både större och mindre markentreprenad .

Vår styrka är vår flexibilitet och att vi samarbetar med andra företag vid totalentreprenader, vilket gör att vi kan anpassa oss till olika kunders önskemål, vilket gör oss väldigt konkurrenskraftiga på den stora marknaden.

Några exempel på arbeten som vi utför är: Dränering och isolering av hus. Anläggning av markstens- och plattytor, färdiga gräsmattor, grusgårdar och asfaltytor.

För att ytterligare garantera våra jobb har vi valt våra leverantörer med omsorg. Främst med tanke på ett brett sortiment med god kvalité och service, så att vi kan tillgodose alla kunders önskemål.

När ni väljer Markarbetarna i Jönåker AB så har ni valt ett företag som garanterar ett bra arbete med bra material.

Vår filosofi är väldigt enkel, bra material och bra arbete ger nöjda kunder.


MILJÖPOLICY

Markarbetarna i Jönåker AB strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan och ska därför i möjligaste mån utnyttja miljöanpassade produkter samt rekommendera kunder/beställare att utnyttja miljöanpassade produkter och arbetsmetoder.

Våra underleverantörer ska väljas bland de företag som kan erbjuda miljöanpassade produkter med erforderlig dokumentation och om möjligt återvinningsbara produkter och restprodukter.

Vi sorterar schaktmassor, överblivet material och restprodukter vid våra entreprenader och transporterar det till återvinning eller destruktion.

Vi förebygger utsläpp och föroreningar genom förebyggande service och underhåll av befintlig maskinpark, samt strävar mot miljövänligare maskiner genom ombyggnader och investeringar.

Vid val av material och arbetsmetoder väljer vi alternativ med liten risk för skador på miljön.

Vi på Markarbetarna i Jönåker AB tar givetvis del av och följer miljölagstiftning och miljöbestämmelser.

Vi ser till att vår arbetsmiljö och arbetsmaterial följer de lagar och bestämmelser som gäller arbetsmiljö. En god arbetsmiljö försäkras genom kontinuerlig internkontroll.

Markarbetarna i Jönåker AB utbildar personalen teoretiskt och praktiskt i de frågor som rör både yttre och inre miljö.

KVALITETSPOLICY

För oss på Markarbetarna i Jönåker AB är kvalitet ett helhetsbegrepp för hela verksamheten och omfattar allt som vi kan erbjuda våra kunder: Arbete, arbetsmetoder och material.

Kvalitet innebär för oss att våra kunder blir nöjda.

Kvalitet innebär även att våra anställda har en trygg och trivsam arbetsmiljö.

För oss på Markarbetarna i Jönåker AB är det viktigt att göra rätt från början. Kvalitetsarbetet är för oss en kedja från kalkyl till garantiklausul inklusive all administration där varje länk är stark och borgar för full spårbarhet.

Vi ställer självklart samma krav på våra leverantörer och underleverantörer som vi har på oss själva.

Vi organiserar och strukturerar arbetet med kvalitetsmål, egenkontroller för alla rutiner och kontinuerlig uppföljning samt utbildning av vår personal.

I detta syfte har vi inom Markarbetarna i Jönåker AB utarbetat ett kvalitetssystem.


AFFÄRSIDÉ OCH MÅL

Vi skall kunna utföra all markentreprenad på ett snabbt och effektivt sätt med bibehållen kvalitet och god ekonomi för oss och kunden.

Vi skall utföra alla arbeten på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris

Vi skall aktivt hjälpa våra nya och gamla kunder att välja metoder och material som är bra både ur praktisk -, ekonomisk- och miljösynpunkt.

Alla tjänster skall vara kvalitetssäkrade och miljöanpassade.

Vi skall aktivt medverka till att vi, våra kunder och underentreprenörer tar reda på restprodukter och avfall på ett miljöanpassat sätt.

E-post: info@markarbetarna.se :: Östanvägen 3, 610 50 Jönåker
Telefon: 070-217 99 41 :: Fax: 070-385 04 24
 

 
 
 
 
 
d>